Українська мова

4. Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, пропущені літери, апостр...

4. Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, пропущені літери, апостроф, дефіс та розділові знаки.
1) Слі(д/т) зазнач...ти що в умовах ринкової економ...ки бронюван...я міс...ц... для окремих кат...горій населен...я які (не)здатні конкурувати на рівних на ринку праці повин...о мати (не)д...рективний а ст....мулююч...й характ...р (Із звіту про Всеукраїнську акцію «Молодіжні трудові загони – 2000»).
2) Бу...галтери/аналіт...ки роз...яснюют... фінансові повідомл...н...я (не)обхідні к...рівникам фірм пі(д/т)приємств для пр...йнят...я рішен... (З «Довідника професій»).
3) Постанова документ що пр...ймає...ся ви(щ/шч)ими й де/якими централ...ними органами кол...егіал...ного управлін...я та стосує...ся пр...блем д...ржавного значен...я.
4) Повно/важен...я доручен...я (не)можут... бути передан...і ін...шим особам.
5) Повнота інформац...ї полягає в тому що всі (не)обхідні для прав...л...ного розумін...я документ(а/у) (с/з)кладники думки мают... у тексті своє словес...не виражен...я (ні)що (не)пропущен...о (ні)чого (не)треба домислювати.
6) Як відомо ділове мовлен...я характ...ризує...ся частою повторюван...істю мовних засоб...в і служит... так...м ч...ном сер...довищем яке (с/з)прияє виникнен...ю мовних шаблон...в і штамп...в .
Українська мова

Вiдгадайте загадки ( вiдгадки прикметники)
Виберiть прикметники,...

Вiдгадайте загадки ( вiдгадки прикметники)
Виберiть прикметники, що мають ступенi порiвняння,утворiть вищий iнайвищий ступенi,запишiть. 1. Який вузол не можна розв"язати? 2. Яким грибеiнцем голву не розчешешь ? 3. Яким ключем не можно вiдiмкнути? 4.Яке мiсто в Украини мае гладеньку назву? 5.Який годинник не мае жодного колiщатика? 6.Чого вовк у комору заглядае? 7. Якои риби в ричках найбiльше?8. Якою косою не можно косити?
Українська мова

Допоможіть будь ласка. хтощо знає! Буду вдячна
1. Вибери слово, ...

Допоможіть будь ласка. хтощо знає! Буду вдячна
1. Вибери слово, в якому усі слова є формотворчими.
а) Зробити. б) Робота. в) робітник). г).робочий
2.В якому слові є нульове закінчення?
а) очей. б) пісень. в) друже. г)сиджу
3 Вибери слова, корінь яких складається з чотирьох звуків
а) Сім*я, уласкавити
б) осуджений, з*юрбитися
в) звістка, обчислючав
г) полководець, полакований
4. Якими способом творення утворенні слова ООН, УНІАН, НБУ?
а) безафіксний. б)абревіація. в) основоскладення.г) переосмислення значення слів
5. Вибери рядок, в якому усі слова утворені одним способом творення.
а) вічний,правічний,безтурботний
б) Запис, блакить,зелень
в) волелюбний, мореплавець,додати
г)хоробрість,безтурботний, світло-зелений
6.Які з поданих слів утворені префіксально-суфіксальним способом?
а) хліб-сіль,лісник
б) земляк,водопровід
в)Вродиться,безмежний
г) дощик,заячий
7. Вибери рядок, в якому всі пари слів є антонімами.
а) тісний-щільний, активний-пасивний
б) рід-династія, умерти-наробитися
в) Хоробрість-боязнь, ніскільки- ні на йоту
г) аромат-сморід, ладити-ворогувати
8.Познач словосполучення, в якому прикметник вжито в переносному значенні
а) глибоко криниця. б) глибоке озеро. в) глибокий яр. г) глибока думка
9. Вибери рядок, в якому всі слова стилістично забарвлені.
а) батько,хата,нога. б) добренький,дрементети, реготати. в) шкандибати, донечка,борщ. г)червоний,думати,такий
10.З якої мови запозичені слова фельдшер.арфа. цех?
а) з англіської. б) з французької. в) з німецької. г) з іспанської
11.Серед запропонованих застарілих слів вибери рядок, в якому є істоизми.
а) сагайдак, смерд,повіт. б) ректи, возатай,живіт. в) чоло, вия, град. г) спудей,піїт, ланіти
12. Вибери значення діалектизму блават.
а) ромашка. б) мак. в) волошка. г) фіалка
13.В якому рядку неправильно визначена значення слова?
а) Світлина-чиста, світла,парадна кімната в будинку
б) самохід- машина із власною тягою
в)самохіть- з власної волі,без примусу
г) секретер- різновид письмового стола
14. Вибери фразеологізм зі значенням
" показувати справжню сутність"
а) бачити види. б) аж зі шкури пнутися. в) як на пню стати. г) зірвати личину
15. У якому реченні нема фразеологізмів?
а) Дядьку Лесю, що нам з худобою робити, не доведи Господи.
б) музика- журкіт води, що струменить у фонтанах.
в) Дурний тебе,Левку, піп хрестив,- обурювався Лесь Якубенко.
г) Ви їх краще не чіпайте,- озвався парубійко. -Наші гектарниці аж язиками жалять, як оси.
16. У якому рядку правильно визначено рід?
а) УПА- чоловічий. б) ТОВ- жіночий. в) МОЗ-середній. г) ВР- чоловічий
17. Вибери рядок, в якому всі іменники належать до другої групи.
а) призьба.площа, криниця. б) крайнебо, знайко, сваволя. в) зелень,страх, хабар. г) збірни, Михайло,тесляр.
18. У якому словосполученні не узгоджується прикметник з іменником?
а) мальовнича Умань. б) хижий леопард. в) справедлива раджа. г) таємниче марево.
19. У якому рядку всі іменники в кличному відмінку правильно утворені?
а) Миколо, Натале. б) Ганно, Софіє. в) Ігорю, Сергію.г) Василе, Інно.
20. Вибери іменники,які є поза відмінами.
а) віскоза, ознака,пригорща. б) олімп, атлет, січень. в) антиквар,бідар, пекар. г) гето, кліше,каре.
21. У якому словосполученні прикметник належить до розрядку відносних?
а) купальський вогонь. б) великий вогонь. в) Оленчин одяг. г) орлиний ніс
22 Від яких прикметників не можна утворити ступенів порівняння?
а) ультрамодний, синьо-зелений. легкозаймистий
б) талановитий, популярний, давній
в) дешевий,дорогий,чесний
г) повний,темний,сухий
23. У якому рядку обидва прикметники слід писати через дефіс?
а) сліпо/глухо/німий, науково/технічний.
б) Лісопильно/стугальний, поперечно/шліфувальний
в)Мовно/літературний,військово/морський
г) військово/спортивний,військово/полонений
Українська мова

Как подчеркиваются члены предложения?...

Как подчеркиваются члены предложения?
Українська мова

Як буде слово шутя по Украинском
...

Як буде слово шутя по Украинском
Українська мова

Твір або казка з словами каска казка...

Твір або казка з словами каска казка
Українська мова

Необхідно знайти спільнокореневі слова до слова камінь, щоб змінити го...

Необхідно знайти спільнокореневі слова до слова камінь, щоб змінити голосну букву і на іншу голосну.
Українська мова

Знайти близькі за значенням слова -розляглася...

Знайти близькі за значенням слова -розляглася
Українська мова

Зі словом сонце склади речення,щоб слово сонце було другорядним членом...

Зі словом сонце склади речення,щоб слово сонце було другорядним членом речення
Українська мова

Написати акровiрш про книгу....

Написати акровiрш про книгу.

Добавьте свой вопрос

Добавить вопрос